۰۹۱۱۱۱۸۵۵۱۴
ملک خود را بیابید
یافتن ملک
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ زیربنا قیمت کل
253 ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ شهرک بهزاد ، شهرک فارابی - نبش فارابی 4 - ساختمان یاسمن ۸۱ ۳۰۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
252 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ بابل-کمربندی غربی توحید16 ۲۷۰ ۱۱۰ ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
249 ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ بابل-ابتدای کمر بندی غربی -بسیج 14-اولین چهار راه سمت چپ دومین ملک ساختمان محمدو نیز توحید 64 ۸۵ ۲۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
248 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ویلا نیمه کاره هست ۳۹۰ ۹۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
247 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ پاساژ بزرگ ۱۵ ۱۵ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
245 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ جاده بابلسر کوچه پلی باف ۴۱۷ ۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
244 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ بابل امیرکبیر غربی ۸۰ ۸۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
243 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ بابل توحید 25 ۸۵ ۸۵ ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
242 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ توحید 43 ۱۱۸ ۱۱۸ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
241 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ بابل توحید 28 ۲۰۰ ۱۳۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
240 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ بابل کوچه تیموری ۴۵۰ ۱۷۵ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
239 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ خورشید کلا معراج 4 ۲۰۰ ۲۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
238 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ خورشید کلا توحید 25 ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
237 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ کوچه مدرسه معتمدی شفق 5 ۷۵ ۷۵ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
236 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ بابل بلوار مادر ۱۰۰ ۲۲۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
235 ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ بابل-کمربندی غربی-امیرکبیر غربی ۲۵۰ ۱۷۰ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
234 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ بابل میدان حمزه کلا ۴۵۰ ۲۲۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
233 ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ بابل-کمربندی غربی توحید16 ۲۸۰ ۱۱۰ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
232 ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ بابل-کمربندی غربی-امیرکبیر غربی ۲۵۰ ۱۶۰ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
231 ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ خیابان شریعتی معلم 12 تفکیکی میرپور ۲۵۰ ۶۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان