۰۹۱۱۱۱۸۵۵۱۴
ملک خود را بیابید
یافتن ملک
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ زیربنا قیمت کل
266 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ بابلسر -خیابان شریعتی ۸۰۰ ۱۳۰ ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
251 ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ مازندران-بابلسر-خیابان امیرمازندرانی ۳۰۰ ۱۰۴ ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
250 ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ مازندران-بابلسر شهرک صفاییه ۲۷۰ ۴۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
246 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ نگین دریا کنار ۳۱ ۳۱ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
229 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ بابلسر -خیابان امیر مازندرانی ۸۰۰ ۷۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
185 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ بابلسر خ شریعتی ۷۳۰ ۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
151 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ بابلسر خیابان شهید محبوبی شماره 17 ۵۰۰ ۱۶۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
150 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ بابلسر به سمت دریا کنار سیتی سنتر صالح ۴۶ ۴۶ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان